Centrum Przewodnickie TST przewodnik.torun.pl
Grupa licencjonowanych i profesjonalnych przewodników zaprasza do zwiedzania Torunia!
Jesteśmy doświadczonymi przewodnikami, którzy z pasją i znawstwem pokażą Państwu najsłynniejsze, najciekawsze miejsca i zabytki Torunia, opowiedzą o historii, tajemnicach i ciekawostkach tego hanzeatyckiego miasta.
Kontakt:
tel. 56 62 10 232
tel. 69 61 73 753
e-mail: biuro@przewodnik.torun.pl
Co zwiedzać w Toruniu

Samodzielne zwiedzanie jest bardzo dobre, o ile wiadomo co zwiedzać. Taki samodzielny turysta stara się być przygotowanym przed przyjazdem do Torunia, zorientowanym w jego atrakcjach, ale nie zawsze jest w stanie tak się przygotować, aby coś go nie zaskoczyło, czegoś nie przeoczyć...

Warunki rezerwacji i organizacji wycieczek

1. Rezerwacji wycieczek (usług przewodnickich, tras zwiedzania (po Toruniu i innych miastach okolicy, po muzeach) lub złożonych usług turystycznych) dokonuje się pisemnie pocztą elektroniczną tutaj lub pocztą tradycyjną (Centrum Przewodnickie TST, 87-100 Toruń, ul. Rabiańska 3) lub w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie, nr: 56 62 10 232 lub 69 61 73 753.
Każdorazowo wymagane jest podanie danych zamawiającego.
Każde zamówienie zawsze przyjmujemy stosownym potwierdzeniem przyjęcia wysyłanym bez zbędnej zwłoki. Czasem, z uwagi na dużą liczbę zamówień, potwierdzenia mogą być wysłane z kilkudniowym opóźnieniem, jednak nie większym niż 3 dni.

 
2. Płatności. W przypadku zamówienia tylko usługi przewodnickiej zwykle nie wymagamy wcześniejszej płatności - płatność odbywa się w dniu realizacji zamówienia lub termin jej ustalamy indywidualnie z zamawiającym. W wyjątkowych sytuacjach prosimy o wcześniejsze dokonanie wpłaty na rachunek bankowy.
W przypadku zamówienia rozbudowanej usługi turystycznej (tj. złożonej z kilku składników) lub pakietów pobytowych zwykle wymagamy wpłacenia przedpłaty (zadatku). Wszelkie informacje dot. tej przedpłaty (np. termin wpłaty, wielkość wpłaty, rachunek bankowy i in.) podajemy indywidualnie w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
Brak wpłaty w określonym terminie oznacza automatyczną anulację zamówienia, bez wysyłania zamawiającemu informacji o tym.
 
3. Zmiany w przyjętym programie i innych ustaleniach wycieczki, wprowadzane przez zamawiającego, wiążą się z dodatkową opłatą manipulacyjną: każda zmiana powyżej drugiej powoduje wzrost ceny wycieczki o opłatę manipulacyjną w wysokości 61,50 zł brutto.
 
4. Grupa turystyczna obsługiwana przez jednego przewodnika składać się może z minimalnie 1, maksymalnie 45 osób w przypadku zwiedzania miasta i maksymalnie 25 osób w przypadku zwiedzania muzeów.
 Dla opiekunów grup szkolnych zwiedzających muzea i inne płatne obiekty przypada 1 bilet wstępu bezpłatny na każde 15 osób.
 
5. Czas oczekiwania przewodnika na spóźniającą się grupę wynosi 1 godzinę od czasu, na który ostatecznie ustalono spotkanie-rozpoczęcie zwiedzania. Ostateczne ustalenie czasu spotkania-rozpoczęcia zwiedzania musi jednak nastąpić przynajmniej 2 godziny wcześniej. Zmiana ustalonego czasu musi nastąpić przynajmniej 2 godziny przed pierwotnie ustalonym czasem spotkania-rozpoczęcia zwiedzania.
Czas dyspozycji przewodnika dla grupy liczy się od ustalonego czasu spotkania.
 
6. Odwołanie zamówienia należy zgłosić nam w formie pisemnej przynajmniej 24 godziny przed godziną rozpoczęcia realizacji zamówienia - jeżeli w potwierdzeniu zamówienia nie podaliśmy innego terminu bezkosztowej anulacji zamówienia.
Za zamówioną i nie odwołaną usługę obciążamy zamawiającego pełną kwotą.
 
7. Reklamacje. Toruński Serwis Turystyczny zobowiązuje się do natychmiastowej reakcji w przypadku uzasadnionych reklamacji, w tym także do zapewnienia usług zastępczych, jeśli tylko będzie to możliwe.
Jeśli dana usługa obiektywnie nie spełnia oczekiwań klienta, powinien on natychmiast nas zawiadomić o tym, aby sytuacja ta została jak najszybciej rozwiązana.
Wszystkie oficjalne reklamacje muszą być dostarczone w formie pisemnej (pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub faksem) nie później niż 7. dnia po zakończeniu wycieczki.

 
 
Centrum Przewodnickie TST
Toruński Serwis Turystyczny
jest Organizatorem Turystyki nr 247 Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, działającym wg Ustawy o usługach turystycznych z dn. 29-08-1997 r. z późniejszymi zmianami
NIP: 8791221083, Regon: 341525477
Toruń, Stare Miasto, ul. Rabiańska 3

biuro@przewodnik.torun.pl